108 – a keleti kultúrák misztikus egységszáma

A „számtalan sok szám” között akad egy kitüntetett az indiai hagyományban, amely időről-időre visszaköszön, a filozófia és gyakorlat terén. Mintha ez a szám a mindenség egyetemes arányszáma volna, de legalább is az ember életében mérvadó mennyiségi egység. Ennek a nyugati világ által gyakorlatilag nem ismert számnak sok meglepő előfordulása az indiai szent hagyomány ismerete nélkül is elgondolkodtató.

A kisebbtől indulva elsőként vizsgáljuk az emberi szervezetet! A jóga szerint a test/tudat komplexum felépítésében perdöntő szerepet játszanak a csakrák, az energiavonalak sűrűsödési pontjai. A gerincoszlop egyre magasabb szintjein elhelyezkedő hét csakra közt a szívcsakra a legfontosabb, amelyből százegy csatorna indul ki.

A csakrák és a csatornák összege 108, s a koronacsakrába vezető szusumna-vezeték az önmegvalósítást elérő lélek tudatemelkedésének útja. A testben 108 marma, vagyis létfontosságú szerv, illetve a finomtestben ennyi érzékeny pont létezik. A tudat ezeken az érzékeny pontokon keresztül kerül összeköttetésbe a hús-vér testtel, s úgy tartják, ha 108 imát vagy mantrát elmond az ember, az valóságos védőpáncélként óvja egész szervezetét, annak minden gyönge, vagy érzékeny pontjával egyetemben. Más források szerint a szívből kiindulóan 108 energiasugár ragyogja be az emberi szervezetet, amiken keresztül áramolnak a 108-szor elmondott mantrák.

A tantra misztikája szerint az ember naponta 21 600 lélegzetet vesz, 10 800-at nappal, ugyanennyit éjszaka. A nappali lélegzetek a Nap befolyása alatt állnak, az estéliek a Hold uralma alatt. Az embernek minden lélegzetével Istent kellene dicsőítenie, de mivel nem mondhat mind a 10 800 nappali lélegzetére egy-egy imát vagy mantrát, legalább századannyi (108) mantrát mondjon el. Ha meditációja során legalább száznyolcszor elismétli Isten neveit, elmélkedése százszoros termékenységű lesz.

A meditatív légzésről, a pránájámáról mondják, hogy amennyiben sikerül annyira nyugodt állapotba kerülni, hogy az ember naponta csak 108-szor (!) vegyen lélegzetet, akkor hamarosan megvilágosodik. Az átlagos légzésszám percenként kb. 16. Mások hozzáteszik, Siva 108 féle ászanát hagyományozott az emberekre, és ugyanennyi féle meditáció létezik.

Az indus matematikában a 108 úgynevezett örömteli szám (harsad), amely osztható saját számjegyeinek összegével. A szabályos ötszög oldalai közti szög is 108°. A Srí-jantra kitüntetett pontjai a marmák, amelyekben három vonal metszi egymást. A diagramon összesen 54 ilyen metszéspont van, s mindegyiknek van feminin és maszkulin jellege, azaz 54×2=108 pont határozza meg a Srí-jantrát – egyben az élőlények szervezetét is.

A szanszkrit ábécé 54 betűjének is létezik férfi és női oldala, amik összege szintén 108. Emellett az indiai tradíció 108 táncmódot ismer, és az upanisadok, de az aszkéták avatási neveinek száma is ennyi.

Egyes guruk véleménye szerint 108 út vezet Istenhez, s a hinduizmusban 108 istenségről beszélnek, akik mindegyikének 108 neve ismeretes. A Visnu-hitnek 108 fő zarándokhelye létezik, 108 templomot különösen szentként tisztelnek, Krisna legodaadóbb hívei, a pásztorlánykák is 108-an vannak.

Az iszlámban a 108-as szám Isten jele, a dzsainistáknál a szentek öt rendjének erényeit összegezve kapunk 108-at (12+8+36+25+27), a szikhek gyapjúzsinórra kötnek 108 bogot, azon számlálják imáikat, míg a buddhista hagyományban olykor 108 apró Buddhát faragnak például egy dió héjára, az újév köszöntéseként 108-szor kongatják meg a harangot, s a 108 hiba elkerülése végett a 108 erényt gyakorolják. Kínában a 108-as imafüzéreket három vezérgyöngy osztja 36-36 gyöngyből álló szegmensekre, s a kínai asztrológia 108 szent csillagot ismer. A kereszténységben a rózsafüzér 54 szemből áll, ami a 108 fele, de más hagyományokban is ismeretesek a 108-as imafüzérek feles, harmados, negyedes, vagy tizenkettedes osztásai. A számszerűségen túl a legfontosabb a meditáció minősége, az elmondott imák vagy mantrák őszintesége, figyelmes, odaadó és érzelemgazdag volta.

Rácz Géza

Források: Sri Achyuta Das Parampara, Orissa; Freedom Cole; shrifreedom.com; Swami Jnaneshvara Bharati

Ha érdekesnek találtad, ne felejtsd el megosztani!

Oszd meg másokkal is