Az életmód reformjának alapjai és elemei

Földi életünk során egyik legnagyobb kincs az egészségünk.
Erre sajnálatos módon sokan csak akkor jönnek rá, amikor már különféle egészségügyi problémáik jelentkeznek.
Ezzel kapcsolatban igaz a mondás: „Az okos ember mások kárából tanul.” Ha látjuk, hogy mások élete hogyan válik nehézzé, nyomorúságossá, jó kiindulópont lehet ahhoz, hogy elgondolkozzunk azon, lehet-e ez másként.
Törvényszerű-e az, hogy idős korára az ember megrokkanjon, életereje drasztikusan csökkenjen?
Azt kell mondanunk, hogy nem! Valamilyen szinten törvényszerű a fizikai erő csökkenése, de élet-energiánk, az élethez való hozzáállásunk, szellemi derűnk megmaradhat az emberi lét végső határáig. Ehhez azonban aktívan tennünk kell, karban kell tartanunk testi, érzelmi és értelmi világunkat. Mostani írásomban azoknak próbálok segíteni, akik aktívan tenni akarnak azért, hogy másokat és önmagukat építő, tartalmas életet élhessenek.
Első lépésben vizsgáljuk meg azt, mit is jelent az egészség.
Ahogy a magyar szó (is) nagyon szemléletesen kifejezi, elsősorban arról van szó, hogy a maga teljességében (egész-ség) éljük meg emberi mivoltunkat. A világot isteni alaptörvények hatják át: amennyiben felismerjük ezeket, és alárendeljük akaratunkat ezeknek, életünk vezérfonalaként ismerjük el őket, akkor megélhetjük azt a célt, amelyre termetettünk.Az egészséggel kapcsolatos egyik alapelv, hogy törekedjünk harmóniára önmagunkkal, környezetünkkel és
a transzcendentális világgal. Ez a harmónia nem minden esetben jelent konfliktusok nélküli életet (hiszen nem minden ember kész alávetni magát a természet törvényeinek), de fontos, hogy engedjünk lelkiismeretünk szavának.
Minden emberben van egy „belső hang”, ami (hacsak nem hallgattatjuk el teljesen) mutatja életünkben a fontos döntések előtt, mit is kell(ene) tennünk. Figyeljünk erre a hangra, és igyekezzünk életünkben megvalósítani késztetéseit!
A valódi változás, a tudatos életreform alapja a tudati szinten meghozott döntés. Nem elég csak megismerni az alaptörvényeket, és elismerni azt, hogy ezek igazak, döntenünk is kell: hogyan akarunk élni? Természetesen a döntés meghozatalában segíthetnek más emberek tapasztalatai, tanácsai. Ha elindulunk az életreform útján, első lépésként mérjük fel állapotunkat! Ebben sokat segíthet pl. az íriszdiagnosztika vagy valamelyik biorezonancián alapuló diagnosztikai módszer. Ezekkel meghatározható az is, hogy mely szerveink gyengébbek, milyen betegségekre vagyunk hajlamosak. Ha ezt tudjuk, akkor lehetőségünk van célzott terápiák, kúrák segítségével gyenge pontjainkat erősítgetni. Röviden összefoglalom az életmód és gondolkodásmód reformjának alapvető tényezőit.
1. Fizikai szint
Ezzel szembesülünk legkönnyeben. Amikor testi (fizikai) szinten jelenik meg valamely egészségügyi probléma, az már egy hosszú folyamat végső fázisa. Először a zavar információs szinten jelentkezik, majd ezt követi az energetikai zavar (olyan fáradt, gyenge vagyok, de nem tudom mitől szindróma), és ha az energetikai zavar állandósul, akkor jelennek meg a fizikai betegség tünetei.
Segítő módszerek:
-jó minőségű táplálékok fogyasztása, alkatunknak, tudati szintünknek megfelelő, természetes eredetű élelmiszerek fogyasztása
-méregtelenítés (tisztító teakúrák, böjt, izzadás, szauna, masszázs, stb.)
-állandó kapcsolat a természet elemeivel (víz, napsütés, agyag/iszap, levegő)
-elegendő mennyiségű és minőségű testmozgás
-alternatív terápiás módszerek (pl. mágnesterápia, biorezonanciás kezelés, akupunktúra, fényterápia, stb.)
2. Érzelmi szint
Napjaink egyik jellemző problémája: nincs semmire idő, megfeszített munkába, erőltetett feladatvállalásba, örökös sietésbe merül a modern kor embere. Féligazságokkal elégszünk meg. Gyakran idézzük az ókori szállóigét: „Gnoti szeauton” (Ember, ismerd meg önmagad!), de a mondat második felét általában már „elfelejtjük”: Meden agan! (Mérsékeld magad!) Pedig éppen erre lenne szükség. Aki már megtapasztalta a belső nyugalom és béke világának morzsáit, aztudja miről van szó. Csak az az ember tud kifelé békét, nyugalmat árasztani, akiben ez az állapot uralkodik belül is! Erre kell törekednünk, időt fordítva a mindennapi ellazulásra, a befelé fordulásra, a nyitottságra; hogy megértsük feladatunkat és erőt is nyerjünk hozzá.
Ehhez is különféle lehetőségeink vannak: relaxáció, autogén tréning, ima, tudatos olvasás (belső nyugalmat, életbölcsességet sugárzó írások olvasása), tudatos zenehallgatás, stb.
Mindegyikünknek szükséges megtapasztalni a csend erejét. Általában nagyon zajos világban élünk. Az információk szinte bombáznak minket, az utcán autók, vonatokrobognak el mellettünk. Tudjuk értékelni a csendet?
Ha méregtelenítésről, böjtről beszélünk, meg kell említenünk a szóböjtöt is. Jól tesszük, ha évente legalább egyszer-kétszer pár napot belső erőnk regenerálására fordítunk. Amikor nem beszélünk, csak hallgatunk és figyeljük, mit üzen nekünk a „belső hangunk”. Másik fontos dolog: sokszor már magzati korban, kisgyermekkorban olyan gátlások, negatív érzelmek rögzülnek bennünk, amelyek elraktározódnak agyunk tudatalattijában, és később betegségokozó
tényezőként jelentkeznek. Fontos ezeket a negatív érzéseket is kezelni, elengedni őket, szeretetteljes hozzáállásra, pozitív érzelmek ápolására törekedni.
Szükség esetén igénybe kell venni pszichoterapeuta segítségét is!
Itt mindenképpen meg kell említeni a szülők és a pedagógusok felelősségét. A felnövekvő generációkra rendkívül nagy hatással lehet minden egyes kimondott szó, a velük szemben megnyilvánuló érzelmek. Korunk oktatására sajnos még az jellemző, hogy nagy szerepet kap a versengés, mások eltiprása, karriervágy beépülése már diákkorban, és ezek által gátlások-félelmek beépülése érzelmi világunkba.
Ezzel szemben egy lehetséges alternatíva az ókori görög szemlélet, a peripatetikus oktatási módszer. Az elgondolás Arisztotelésztől származik, aki iskolája vezetőjeként főként arra fordította figyelmét, hogy a hallgatóságában potenciálisan meglévő képességeket erősítse és fejlessze. Nevelési programja a test, az intellektuális (értelmi és művészi) képességek kibontakoztatására épült, mely kerülte a túlzó, szélsőséges követelmények hajszolását.
Tanítómesterei (Plátón és Szókrátész) nyomán előszeretettel használta az ún. heurisztikus, rávezető beszélgetés módszerét, amikor a növendék kérdések és viták során önmaga vonja le a szükséges tanulságokat.
Előadásait tanítványaival karöltve, séta közben kötetlen modorban vitatta meg (innen ered az elnevezés:
sétálni-peripateomai).
A módszerhez tartoztak még a diákok dolgozatai, vitaanyagai is, amelyeket közösen értékeltek. Ma már a modern orvostudomány is egyre inkább pszicho-szomatikus betegségekről, neuro-pszicho-szomatikus gyógyító rendszerről kezd beszélni. Mindenképpen ez a jövő útja: az embert szemléljük a maga teljességében! Hagyjunk fel az anyagi gondolkodással, és lássuk be végre, hogy létezik transzcendetális világ, léteznek örökérvényű törvények, és ha nem hajlunk meg ezek előtt, menthetetlenül rossz irányba sodródunk!
3. Értelmi (tudati) szint
Mint a fizikai síknál már említettem, minden változás a fejben kezdődik, a valódi és tartós életmódreform alapja a tudatos döntés, hogy jobbá, egész ségesebbé, szeretettel teljessé akarok válni. Ez az alapja életünknek. Életünket, sorsunk alakulását nagyban formálják döntéseink, gondolataink, szándékaink.
Törekedjünk pozitív életszemlélet kialakítására, másokat segítő, aktív életre!
Segíthet célunk elérésében, ha tudatosan átgondoljuk a következő gondolatokat:
–döntéseinkért felelősek is vagyunk!-rossz döntéseink befolyásolhatják későbbi sorsunkat
–a gondolatok nagyon befolyásolják életünket (negatív és pozitív irányban is!)
–fontos a helyes önismeret: önmagunk (korlátaink és képességeink megismerése és elfogadása)
–fontos az alkalmazkodás az örök törvényekhez (ehhez alázat kell: akaratunk alárendelése)
–örömteli és céltudatos tevékenység-munka fontossága
–önállóság, de nem önzés!
–állandó tanulás, nyitottság az új, hasznos ismeretek befogadására emberi kapcsolatokban fontos tényezők:
–másság elfogadása, tisztelet a másik ember iránt (még akkor is, ha nézeteit nem fogadom el)
–saját gondolatainkat ne kényszerítsük másokra!–a SZELÍD MEGGYŐZÉS legyen a célunk
–összefogás, egymás segítése
Kedves olvasó!
Kívánom, hogy haladj előre az élet- és gondolkodásmód reformjában egy szebb, teljesebb, örömtelibb élet felé!
Végezetül álljon itt 2 idézet, mely segíthet, bátoríthat küzdelmedben!
„… egy embertelen világban legyünk emberek, ne romboljuk, építsük magunkat!
Higgyünk, reméljünk, együtt egymásért éljünk!”
(dr. Oláh Andor)
„A világnak leginkább azok az emberek hiányoznak,
akik mások hiányával törődnek.
Csak azok lesznek valóban boldogok,
akik megkeresik és megtalálják a mások szolgálatához vezető utat.”
(Albert Schweitzer)

Nagy Péter
http://tanacsok.atw.hu

Oszd meg másokkal is