„Gyökerek és szárnyak” – Néhány gondolat a családállításról

Miért történik velem ez? Miért szembesülök ugyanazokkal a problémákkal kapcsolataimban, anyagi helyzetemben, hivatásomban, akár legjobb szándékom ellenére? Miért nem jutok ötről a hatra, pedig talán évek óta önismereti sőt spirituális úton járok?

A Bert Hellinger nevéhez fűződő családállítás gyakran katartikus hatású választ ad az ilyen kérdésekre. A családállítás során rálátunk arra a nagyobb rendszerre, a családi lélekre, amelynek részei vagyunk s amelynek törvényszerűségeit tiszteletben tartva képessé válunk elfogadni az Élet teljességét.

ŐSI ÉLETFA
Képzeljünk el egy hatalmas fát… leveleinek jóléte a fa gyökereitől és ágaitól függ. A családállítás során megláthatjuk azt az ősi életfát, melynek legújabb hajtása a saját életünk. Mindez nem csupán elmélet: a csoportos vagy egyéni foglalkozás során a saját szemünk előtt rajzolódik ki az a rejtett energiamező, mely összeköt minket őseinkkel és rajtuk keresztül a létezés egészével. Megláthatjuk azokat az elakadásokat, ahol az áramló életerő mintegy megakad vagy elfolyik. Sőt, megtapasztalhatjuk, ahogyan gyógyító mondatok kimondásával vagy egy gesztus, egy ölelés, egy meghajlás által az életerő újra elönti a rendszer addig elfeledett ágait.

A MORFOGENETIKUS MEZŐ
Misztikusnak hangzik? Nos, valóban az… Olyan jelenség ez, mely a tudományos világképünk határait feszegeti. Leginkább Rupert Sheldrake kutatásai magyarázzák a családállítások során tapasztalt „Minden Egy” csodáját. Sheldrake morfogenetikus mezőnek nevezte el azt a titokzatos hálózatot, mely egybefűzi a lények nagy családját és tárol minden információt mindarról, ami valaha megtörtént.

A CSALÁDÁLLÍTÁS MENETE
A csoportos családállítások során képviselők segítségével jelenítjük meg rendszerünk, családunk tagjait. A képviselők általában idegen emberek, akik a terem közepén felállva egyszerűen beleéreznek a számukra ismeretlen (esetenként már rég elhunyt) emberek helyzetébe. Erre mindenki képes, nem szükséges hozzá különleges képesség. A családi erőtér (más néven morfogenetikus mező) hatni kezd, megjelenik ezeken a képviselőkön keresztül. Majd, az így kirajzolódó mezőben helyreállítjuk a kibillent egyensúlyt, visszaállítjuk a „szeretet rendjét”.

Azoknak, akik szívesebben nyílnak meg egy védett, négyszemközti helyzetben, lehetőségük van egyéni családállításra is.

Boldog Dániel
rendszerterapeuta, család- és szervezetállító

***
Bert Hellinger élete
A német születésű, 86 éves Bert Hellinger élete első felében egy katolikus szerzetesrend tagjaként papi és misszionáriusi szolgálatot teljesített Dél-Afrikában. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen gyógyító ereje van az ősök tiszteletének. Később érdeklődése a pszichológia felé fordult. 20 év szolgálat után kilépett a szerzetesrendből, de megalkotott módszerében ötvözi a vallásos gondolkozás legmélyebb értékeit és a pszichológiai megközelítést.

Oszd meg másokkal is