Kung-fu ce latinosan Konfuciusz, aki a hagyományos számítás szerint i. e. 551-től 479-ig élt. Kung a személynév, Fu-ce pedig “tisztelt mester”-t jelent. Több mint két és fél ezer éve ő a legtiszteltebb minden kínai közül.

Kung mester egyedülálló volt abban, hogy egész életét a tanításnak és a tanulásnak szentelte a társadalom megjavításának és jobbításának szándékával. Kutatta a Ji King, avagy a Változások Könyve szimbolikáját, kiegészítve saját kommentárjaival.

A konfuciánus állameszmény: patriarchális családok állammá szervezett hálózata, azaz egy hatalmas patriarchális család, amelyben mindenkinek megvan a maga helye

A zsarnoksággal szemben azonban úgy vélte, hogy az államnak az emberek javát kell szolgálnia, s a hatalmon lévőknek inkább erkölcsös magatartással és nem erőszakkal kell uralkodnia. „Amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd mással.” – szólt egy másik tanítása.

Az, hogy a “nemes ember” (kün-ce) eszménye, mely a Lun-jü-ben legtöbbször az uralkodóra vagy főhivatalnokára vonatkozik, elsősorban nem születési, hanem erkölcsi nemességet jelent.

A “nemes ember” tehát: olyan bölcs hivatalnok, aki felismeri, hogy a társadalom “rendje” s az ő pozíciója csak akkor van biztonságban, ha az égi rendeléstől megszabott helyén marad, az “igazságosság” erénye (ji) szerint él.

A két legfontosabb erény Konfucius szerint a jen és a li, s a magasabb rendű ember ezekhez igazítja életvitelét.

A jen az embertársaid iránti jóakaratú törődést jelenti, míg a li több dolgot egyesít magában: erkölcsöt, szertartásokat, szokásokat, udvariassági formákat és illemszabályokat.

Íme néhány legfontosabb tanításai közül:

“Jobb gyertyát gyújtani, mint szidni a sötétséget.”

“Ha erőd kevés, akkor félúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején.”

“Tanulni és nem gondolkodni: hiábavaló fáradság; gondolkodni és nem tanulni pedig: veszedelmes.”

“Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem.”

“Ha hibázol és nem javítod ki, akkor követed el igazán a hibát.”

“Minden a szavak helyes használatán múlik.”

“Ha nem beszélsz azzal, akivel pedig szót lehetne érteni, veszni hagytál egy embert. Ha pedig beszélsz azzal, akivel nem lehet szót érteni, elvesztegetted szavaidat. Az okos ember sem az embereket nem hagyja veszni, sem a szavait nem vesztegeti el.”

“A nemes ember mértéktartó beszédében, de kitűnik tetteivel.”

“Amit a felsőbbrendű ember keres, önmagában találja meg, amit a kis ember keres, másokban találja meg.”

“Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes.”

“Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.”

Értékesnek találtad a tanításokat? Akkor ne felejtsd el megosztani!